Hyvä tekemisen meininki ei synny itsestään

Kun sinulta tiedustellaan sinulle merkityksellisintä työkaveria, ketä ajattelet? Millaisista aineksista kaveruutenne rakentuu? Miten yhteisestä ymmärryksestä ja tekemisestä on tullut mahdollista? Miten kannatte vastuuta tämän jatkumisesta? Jatkuuko kaveruutenne myös silloin, kun yhteinen aika työssä on jo taakse jäänyttä elämää? Tarve kohdata ja kuulua joukkoon ovat ihmisen perustarpeita Kulunut kevät on tehnyt livetapaamisista myös monilla työpaikoilla taas […]

Maailman covimmat tyypit

Covis Partners Oy:n perustajat yhteiskuvassa vuonna 2013.

Yrityksen tärkein voimavara löytyy hyvin läheltä – ihmisistä, jotka työskentelevät tinkimättä. Antavat ja saavat samalla. Innostuvat ja innostavat innovoimaan uutta. Nämä maailman covimmat tyypit rakentavat tekijöilleen parhaan työpaikan työn iloa ja intoa tulvillaan. Covikselle kuluva syksy on tarkoittanut muutosta, koska kolme konkariamme on suuntaamassa yhteisyrityksen riveistä kolmanteen ikään ja uuteen elämänvaiheeseen. Kun puhutaan Pekka Seppälästä, Sirkka Salonen-Nummesta ja Esko […]

Elämä alkaa vasta työpäivän jälkeen – vai alkaako?

Olen monesti kuullut todettavan, että ”ei työtä ja muuta elämää voi erottaa toisistaan”, ”työ on vain osa elämää” tai ”työn jälkeen alkaa sitten vasta se oikea elämä”. Nämä kaikki lausahdukset ovat ihan yhtä oikeita ja hyviä pohdintoja työelämän ja muun elämän suhteesta toisiinsa. Omassa elämässäni olen huomannut, että elämäntilanteet sekä työn luonne ovat monesti määritelleet […]

Yksin tekemisestä moniammatillisuuteen

Monilla toimialoilla lastensuojelusta vanhustyöhön, tai perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon, asiantuntijatyö on edelleen asiakaslähtöisen palvelun keskiössä. Mutta osaamisen jakaminen, delegointi, yhdessä tekeminen ja asiakkaan palveleminen moniammattillisen työskentelyn kautta, saa jalansijaa kaikkialla. Toimivia käytänteitä löytyy niin lastensuojelusta (Hackneyn malli) kuin lapsiperheiden palveluista (perhekeskukset). Eri ammattialojen toimijoita kootaan samaan organisaatioon, jotta asiakkaan tarpeet voitaisiin kohdata kokonaisvaltaisemmin ja ”luukuttaminen” loppuisi. Mitä […]

Avaimia hyvään työyhteisöön

”Hyvät tavat kaunistavat” -sanonta sisältää vahvan viestin käyttäytymisnormista. Työyhteisössäkin tämä sanoma viitoittaa käyttäytymistä ja antaa ohjenuoran, kuinka työyhteisössä tulee olla ja toimia. Hyvään käyttäytymiseen kuuluu esimerkiksi tervehtiminen, toiselle kunnioittavaan sävyyn puhuminen; sekä esimiehelle että alaisille ja työtovereille. Tällöin on helpompi rakentaa keskinäistä luottamusta ja tilaa, jossa annetaan aidon yhteistyön kasvaa ja kukoistaa. Hyvä yhteistyö näkyy […]