Yksin tekemisestä moniammatillisuuteen

Monilla toimialoilla lastensuojelusta vanhustyöhön, tai perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon, asiantuntijatyö on edelleen asiakaslähtöisen palvelun keskiössä. Mutta osaamisen jakaminen, delegointi, yhdessä tekeminen ja asiakkaan palveleminen moniammattillisen työskentelyn kautta, saa jalansijaa kaikkialla.

Toimivia käytänteitä löytyy niin lastensuojelusta (Hackneyn malli) kuin lapsiperheiden palveluista (perhekeskukset). Eri ammattialojen toimijoita kootaan samaan organisaatioon, jotta asiakkaan tarpeet voitaisiin kohdata kokonaisvaltaisemmin ja ”luukuttaminen” loppuisi.

Mitä moniammatillisia palveluja organisoitaessa olisi hyvä pitää mielessä?

Pelkät yhteiset seinät eivät riitä. Ne toki tarjoavat mahdollisuuden ”käytävätörmäilyihin”, mutta uusien toimintamallien synnyttäminen vaatii yhteisen pöydän ääreen pysähtymistä.

Uusien rakenteiden mahdollistamien prosessien pohdinnan ohella tulee käyttää aikaa työyhteisön ammatillisten rajapintojen ja toimijoiden vuorovaikutuksen tarkasteluun.

Tämä tarkoittaa käytännössä toistemme työhön tutustumista, uusien tehtäväkuvien muokkaamista – ja tärkeimpänä: tutustumista toisiin työntekijöihin, ihmisinä! ”Kuka sinä olet ja mitä arjessa hääräät?”

Työyhteisössä yleensä ja moniammatillisessa työskentelyssä erityisesti, luottamus rakentuu vain tuntemisen kautta. Keskinäisen tuntemisen kautta rakentuu luottamus, toisen työn arvostus, työyhteisön sisäinen kunnioitus ja yhteinen tapa toimia.

Kohti työniloa ja työskentelyn sujuvuutta

Kokemuksemme mukaan moniammatillinen työskentely onnistuu sitä paremmin ja sujuvammin, mitä varhemmin palvelutoimintaan mukaan lähtevät pääsevät valmennukseen, jossa pysähdytään edellä mainittujen asioiden äärelle.

Toiminnan tavoitteet, palvelujen sisältö ja prosessit syntyvät asiantuntijatyönä ryhmän sisällä. Siirtyminen yksin tekemisestä moniammatilliseen tiimiin edellyttää kuitenkin usein ulkopuolista valmennusta ja prosessina etenevää uuden toiminnan juurruttamista.

Siirtyminen ja sitoutuminen uuteen tapaan toimia vaatii aikaa, mutta tuo tullessaan palvelutoimintaan sujuvuutta, tehokkuutta ja säästöjä sekä lisää työntekijöiden jaksamista ja työn iloa!

Moniammatillisten tiimien arkeen ja kehittämistyöhön perehtyneet,

-Esko & Sirkka

Uusimmat referenssit