Yhteensä sata – maakunnan toimijat yhteen

Kehittyvä ja muuttuva organisaatio tarvitsee työkaluja, joiden avulla organisaatio voi ajatella itsensä uudelleen.

Yhteensä sata -hankkeessa toteutettiin yhteistoiminnallisen johtamisen muutosvalmennus esimiehille. Valmennuksella heräteltiin esimiehiä yhteistoiminnalliseen muutosjohtamiseen sekä kuuntelevaan, osallistavaan ja luottamusta herättävään tapaan johtaa henkilöstöä.

Hankkeella tuettiin myös sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua Satakunnassa. Karsimalla toiminnan päällekkäisyydet sekä vahvistamalla eri organisaatioista tulevien ihmisten välistä luottamusta, haluttiin rakentaa toimintakulttuuria, jossa aidosti uusien toimintamallien omaksuminen on mahdollista.

Valmennukseen osallistui yhteensä 150 esimiestä eri organisaatioista. Hankkeen hallinnoinnista vastasi Porin kaupunki.

Hyviä käytänteitä, nykyaikaisia välineitä

Valmennusprosessi muodostui keväällä 2018 toteutetusta webinaarista, kesään ajoittuneista verkkotehtävistä sekä alkusyksyn kahdesta ryhmätapaamisesta. Keväällä 2019 valmennus jatkui työpajatyöskentelyllä. Työpajoissa käsiteltiin tilaajan valitsemia muutosteemoja, joita olivat mm. asiakaslähtöisyys, digimahdollisuuksien hyödyntäminen, etäjohtaminen sekä moniammatillinen tiimityö.

Työpajat toteutettiin siten, että esimiehet saivat käytännön työkaluja vuorovaikutuksen ja osallisuuden lisäämiseksi omissa tiimeissään ja yksiköissään.  Yhdessä työskennellen syntyi käyttökelpoisia oivalluksia arjen työhön sekä verkostoja, jotka jäivät elämään myös valmennuksen jälkeen.

Muutosvalmennuksen toteuttajina toimivat Henna Laukka, Esko Salmi, Sirkka Salonen-Nummi ja Pekka Seppälä.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä:
Esko Salmi, p. 044 333 0639, esko.salmi@covis.fi

Uusimmat referenssit