Asiakkaita ja yhteistyö­kumppaneita

Olemme vuosittain mukana lukuisten organisaatioiden tarinoissa. Tässä joitakin tarinoita työelämän, elämän ja ihmisyyden ytimestä.  

”Covis Partners Oy tuotti työpajatyöskentelyn Satasote sote-rakenne-uudistushankkeen osahankkeeseen, jossa luotiin yhdessä toimintamallia palveluiden valvontaan. Valvonnan kehittämistyössä tavoitteena oli valvonnan hyvien käytänteiden mallintaminen hyvinvointialueelle sekä valvonnan yhtenäistäminen.

Kehittämistyötä tehtiin syksyllä 2021 työpajatyöskentelynä, jossa syvennyttiin kuntien valvontakäytänteisiin, muodostettiin yhteistä käsitystä laadukkaasta valvonnasta ja kirkastettiin laaditun valvontasuunnitelman sisältöä.

Työpajat koettiin hyvinä vertaisoppimisen ja ajatusten vaihtamisen paikkana. Samalla käsitys laadukkaasta valvonnasta kirkastui ja havaittiin myös teemoja, jotka vaativat jatkokäsittelyä. Alueellinen yhteistyö koettiin erittäin tärkeäksi.”

Essi Hällynen, hankekoordinaattori
Anneli Lehtimäki, hankejohtaja
Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanke

Minulle yksilötyönohjaus osui ajankohtaan, jolloin olin tekemässä elämäntaparemonttia. Työ ja työssä jaksaminen ovat minulle iso osa jokapäiväistä elämää. Pätevän työnohjauksen ansiosta sain työkaluja jäsentää työhön liittyviä ajatuksia ja varsinkin omaa asennoitumistani työhön osana työyhteisöä. Toivoisin kaikille halukkaille samaa mahdollisuutta päästä tutustumaan omaan tekemiseensä.”

Jari Yrjänä, ylipäivystäjä, Porin hätäkeskus