työpajojen fasilitointi

Fasilitointi palveluna - tehokkaat työpajan fasilitoinnit Covis Partnersilta

Covis Partners tarjoaa palveluna fasilitoituja työpajoja, jotka mahdollistavat osallistujilleen optimaalisen ympäristön luovan ajattelun ja yhteistyön edistämiseksi. Olemme myös erinomainen kumppani työhyvinvoinnin kehittämisessä. Ota yhteyttä!

Fasilitoitu työpaja on erinomainen työmenetelmä monenlaisiin tarkoituksiin organisaatiossa. Ensinnäkin se tarjoaa arvokkaan foorumin yhteisen tavoitteen määrittelyyn. Työpajan aikana osallistujat voivat yhdessä hahmotella ja selkeyttää, mitä haluavat saavuttaa, ja luoda selkeän suunnitelman sen saavuttamiseksi.

 

Lisäksi fasilitoitu työpaja on tehokas tapa rakentaa yhteisiä suunnitelmia ja raportteja, kuten toimintasuunnitelmia. Fasilitaattorin ohjauksessa osallistujat voivat työskennellä yhdessä hahmottaakseen konkreettisia askelia ja vastuita, joiden avulla tavoitteisiin voidaan edetä. .

 

Työpajassa on myös mahdollista määritellä organisaation arvoja ja yhteisiä toimintatapoja. Fasilitaattorin avulla osallistujat voivat syventyä keskusteluun ja reflektoida omia näkemyksiään, mikä johtaa usein selkeämpiin ja yhteisesti hyväksyttyihin arvoihin ja toimintatapoihin.


Lisäksi fasilitoitu työpaja mahdollistaa tiimin osaamisen ja hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisen. Fasilitaattori voi luoda turvallisen ilmapiirin, jossa osallistujat voivat jakaa omia kokemuksiaan ja tietojaan avoimesti. Tämä edistää tiedon jakamista ja oppimista organisaatiossa.

 

 

Fasilitoitu työpaja on myös tehokas tapa kehittää organisaation arjen toimintamalleja. Osallistujat voivat yhdessä tunnistaa nykyiset toimintamallit, niiden vahvuudet ja heikkoudet, ja kehittää uusia tapoja toimia tehokkaammin ja tuottavammin.

 

Kiinnostuitko?

Palveluiden hinta vaihtelee palvelun ja prosessin laajuuden mukaan.

TYÖPAJAN FASILITOINTI - TAVOITTEENA KONKREETTISET TULOKSET

Tavoitteiden saavuttaminen

Työpajatyöskentely on tehokas tapa

 • saavuttaa tavoitteita,
 • ratkaista ongelmia ja
 • synnyttää uusia ideoita

Kaikki saavat mahdollisuuden osallistua

Yksi fasilitoidun työpajan keskeisistä tavoitteista on varmistaa, että kaikki osallistujat saavat äänensä kuuluviin ja että erilaiset näkökulmat otetaan huomioon. 

Fasilitaattori luo turvallisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa kaikki voivat ilmaista mielipiteensä pelkäämättä tuomitsemista tai väheksyntää. 

Tämä rohkaisee avointa vuorovaikutusta ja ideoiden jakamista, mikä puolestaan johtaa monipuolisempiin ja innovatiivisempiin tuloksiin.

Työskentely etenee maaliin sovitussa aikataulussa

Aikataulun hallinta on olennainen osa onnistunutta työpajaa. Fasilitaattori pitää huolen siitä, että työpajan eteneminen pysyy raiteillaan ja että kaikki suunnitellut tehtävät ja keskustelut saadaan käytyä läpi sovitussa ajassa.

Tämä vaatii hyvää ajanhallintataitoa, kykyä lukea ryhmän dynamiikkaa ja tarvittaessa joustavuutta sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

Hyvin fasilitoitu työpaja takaa sen, että osallistujat eivät koe ajan hukkaamista tai turhautumista, vaan työskentely on tehokasta ja tuloksekasta alusta loppuun asti.

Fasilitointi ja sen merkitys työpajojen onnistumisessa

Fasilitointi on erittäin tärkeä tekijä työpajojen onnistumisessa. Fasilitaattori toimii tapahtuman johtajana ja auttaa osallistujia saavuttamaan tavoitteet tehokkaasti ja sujuvasti.

 • Fasilitoinnin merkitys korostuu erityisesti silloin, kun työpajassa on mukana useita erilaisia ihmisiä eri taustoista ja rooleista. Fasilitaattori auttaa luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa kaikki voivat tuoda omat näkökulmansa esiin ja osallistua aktiivisesti keskusteluun.
 • Fasilitointi myös auttaa pitämään työpajan fokuksen oikeissa asioissa. Fasilitaattori ohjaa keskustelua ja varmistaa, että kaikki aiheet käsitellään asianmukaisesti ja aikataulussa. Tämä auttaa välttämään ajan haaskausta tai liiallista syventymistä yksityiskohtiin.
 • Lisäksi fasilitointi edistää ryhmän yhteistyötaitoja. Fasilitoitu työpaja tarjoaa mahdollisuuden oppia kuuntelemaan muita, ilmaisemaan omia ajatuksia selkeästi sekä ratkaisemaan konflikteja rakentavalla tavalla. Näitä taitoja voi hyödyntää myös muissa tilanteissa työelämässä.
 • Fasilitointi myös auttaa työpajan tulosten jalkauttamisessa ja seurannassa. Fasilitaattori auttaa osallistujia kiteyttämään keskeiset päätökset ja toimenpiteet sekä varmistaa, että ne viedään käytäntöön. Tämä lisää työpajan vaikuttavuutta ja takaa sen, että tavoitteet saavutetaan.
Hyvin fasilitoitu työpaja tarjoaa osallistujilleen mahdollisuuden tehokkaaseen yhteistyöhön, avoimeen keskusteluun ja tulokselliseen päätöksentekoon.

kuinka järjestää tehokas ja osallistava työpaja?

Tehokkaan ja osallistavan työpajan järjestäminen vaatii huolellista suunnittelua ja valmistautumista. Tässä muutamia yleisiä vinkkejä, jotka auttavat sinua luomaan onnistuneen työpajan/workshopin:

 1. Määrittele tavoitteet: Selvitä ensin, mitä haluat saavuttaa työpajalla. Onko tarkoituksena ratkaista ongelma, kehittää uusia ideoita tai kouluttaa osallistujia? Tavoitteiden selkeyttäminen auttaa ohjaamaan työpajan kulkua.
 2. Suunnittele aikataulu: Laadi realistinen aikataulu, joka mahdollistaa riittävästi aikaa eri tehtäville ja keskusteluille. Huomioi myös tauot, jotta osallistujat pysyvät virkeinä ja keskittyneinä
 3. Valitse sopiva tila: Valitse tila, joka tarjoaa riittävästi tilaa kaikille osallistujille sekä tarvittavalle kalustukselle (esim. pöydät, tuolit). Varmista myös hyvä äänentoisto- ja näyttölaitteet tarvittaessa.
 4. Kutsu oikeat ihmiset: Kutsu mukaan henkilöt, joilla on relevanttia asiantuntemusta tai kokemusta aiheesta. Monipuolinen ryhmä edustaa eri näkökulmia ja lisää osallistumisen aktiivisuutta.
 5. Käytä monipuolisia menetelmiä: Valitse työpajalle sopivia menetelmiä, kuten ryhmäkeskusteluja, aivoriihiä, roolileikkejä tai pienryhmätöitä. Vaihtele menetelmiä pitääksesi osallistujat kiinnostuneina ja aktiivisina.
 6. Luo turvallinen ilmapiiri: Kannusta avointa keskustelua ja ideoiden jakamista luomalla turvallinen ilmapiiri. Varmista, että kaikki osallistujat tuntevat olonsa kuulluiksi ja arvostetuiksi.
 7. Toteuta seurantatoimenpiteitä: Älä unohda työpajan jälkeisiä toimenpiteitä. Kirjaa ylös saavutetut tulokset ja päätökset sekä suunnittele jatkotoimenpiteitä niiden pohjalta. Seuranta auttaa varmistamaan, että työpajan tulokset saadaan hyödynnettyä käytännön toiminnassa.

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme sinuun yhteyttä joko sähköpostitse tai puhelimitse.