Kun halutaan aikaa ja tilaa,
jossa avoin mieli ja kuuntelu ovat vallitsevia toimintatapoja.
Kun halutaan aikaa ja tilaa,
jossa keskeneräistenkin ajatusten ilmaiseminen on toivottua.
Kun halutaan aikaa ja tilaa,
jossa on lupa kehittyä omana itsenään ja ryhmänsä kanssa.
Kun halutaan aikaa ja tilaa,
jossa on läsnä hyvä, riittävä, salliva olo.
Kun halutaan aikaa ja tilaa,
jossa erilaisuus ja moninaisuus on sallittua.
Kun halutaan aikaa ja tilaa,
jossa uusia näkökulmia voi löytää helposti.
Kun halutaan aikaa ja tilaa,
jossa kysyminen ja ihmettely on tavoiteltavaa.

Kaikki työelämän kitkat ovat ratkaistavissa.

Työn kitka

 • Osaamistani ja ammattitaitoani ei enää arvosteta
 • Tunnen toisinaan luottamuspulaa johtoamme kohtaan
 • Koen kohteluni työpaikalla epäoikeudenmukaiseksi
 • Taloudelliset vaatimukset estävät laadukkaan työnteon
 • Tunnen yhä useammin uupumusta työssäni
 • Jatkuvat muutokset ja epävarmuus rasittavat
 • En saa riittävästi tietoa työhöni liittyvistä asioista

Tolkkua työhön readmore

Toiminnan kitka

 • Meillä ei ole aikaa ja halua yhdessä käsitellä toimintamme kehittämistä
 • Toimintatapamme ovat muuttuneet eikä mikään ole kuin ennen
 • Meillä on viisaampaa jättää omat ajatuksensa työasioissa sanomatta
 • Työyhteisömme ongelmat lakaistaan käsittelemättä maton alle
 • Emme saavuta haluttuja tuloksia ja vaatimukset vain lisääntyvät
 • Kokouksemme ja palaverimme ovat vetäjien yksinpuhelua
 • Työyhteisömme ilmapiiristä puuttuu innostavuus

Yhteinen näkemys readmore

Yhteinen näkemys on tärkein.

Yhteinen näkemys on työyhteisössä jaettu, vuoropuheluun perustuva asenne tai ajattelutapa. Erilaisten ihmisten aidossa keskustelussa yhteinen näkemys jalostuu ja siitä tulee hyväksytty. Se ei enää ole joukko mielipiteitä tai tulkintoja, vaan erilaiset ajatukset ovat virranneet yhteen ja rakentuneet yhteiseksi ajatteluksi. Yhteinen näkemys ohjaa ihmisten todellista toimintaa ja tekee siitä tavoitteiden suuntaista. Yhteinen näkemys helpottaa myös tavoitteiden hallintaa muuttuvassa tilanteessa. Organisaation tai ympäristön muutoksissa yhteinen näkemys voi olla kadoksissa - yhdeltä tai useammaltakin. Yhteisen näkemyksen löytäminen tuo työelämään aikaansaannoskykyä, tehtävien mielekkyyttä ja tolkkua.

Ota yhteyttä Covis Partnereihin readmore

Tuliko mitta täyteen?