Voimme oppia keskittymään, kunhan opimme valitsemaan 

Työnohjauskeskusteluissa puhutaan usein työkuormasta ja ajanhallinnasta. Siitä seuraa keskustelu valinnoista. Lokakuussa 2023 teimme Coviksessa oman testin. Mitä, jos valitsisimme yhteisen teeman, johon keskittyisimme kahden päivän ajan. Synnytimme työtavan ja sitä esittelevän kirjasen: Kipinäkeikka – innostava tapa tehdä valmista. 

Priorisoinnista valitsemiseen 

Työelämässä valinnan merkitys on isompi kuin äkkiseltään tuntuu. Priorisointi on kovin käytetty sana. Usein sillä kuitataan kuormituksen kokemus, pahimmillaan mitätöidään se. Jos makustelee priorisointi-sanaa, siinä on kuitenkin kaikki samat vaatimukset jäljellä. Niitä vain järjestellään. 

Valinnan tekeminen vie ajatusta pidemmälle. Valinta tarkoittaa sitä, että jotakin muuta jätetään valitsematta. Luopuminen ja päätöksen tekeminen tekee siitä joskus haastavaa. Valinnan tekeminen on kuitenkin olennaista. Se on edellytys keskittymiselle. Vasta valinnan jälkeen voidaan keskittyä.

Todella tuottavaksi homma voi muuttua silloin, kun tiimissä valitaan jokin asia yhtä aikaa, johon kaikki tiimistä saavat keskittyä. 

Mitä tapahtuu, jos valitaan sama asia yhtä aikaa? 

Työyhteisössä valintaa tehdään yhdessä ja siinä onkin yksi johtajan ja esihenkilöiden keskeisestä perustehtävästä. Miten valitaan? Milloin ja kuinka usein valitaan? Miten työntekijöiden ainutlaatuinen tieto ja osaaminen on valintojen teossa mukana?

Valintojen ohjaaminen on samalla perustehtävän kirkastamista. 

Lopulta työarjessa työntekijä on itsenäinen toimija. Työssään häntä tukee se, että isompia linjoja, tavoitteita ja aikatauluja on valittu yhdessä. Yksilön kohdalla tällainen valintojen tekeminen tuo hyvinvointia ja työn sujuvuutta. Lisää riittämisen kokemusta ja poistaa huonon omatunnon siitä, että kaikkeen ei voi revetä yhtä aikaa. Yhteisillä valinnoilla osoitettu, että ei tarvitsekaan. 

Valitseminen on johtajan tärkeä metataito 

Valintojen tekemisen ja valintojen ohjaamisen taito on päälle vyöryvässä työelämässämme yhä tärkeämpi johtamisen taito. Valinnoista keskustelu ja niiden viestiminen vaatii myös vuorovaikutustaitoja sekä tilaa ja aikaa keskustelulle. Kun valinta on tehty ja perusteltu, voi keskittyä työhön ja aikaan saamiseen.

Jos valinta on tehty tavallista tiukemmin, kuten kahden päivän Kipinäkeikallamme, keskittymistä ja tekemistä ei keskeytetä. Päämäärä ja välitavoitteet ovat tiedossa, hallinnan tunne olemassa. 

t. Henna