Työelämän nopeat muutokset ja epävarmuus koettelevat ihmisen jaksamista ja sisäistä motivaatiota. Kiire on jatkuvaa, ja työn merkityksellisyyden kokemus on koetuksella. Paljon puhuttu työn imu voi kuulostaa pilkanteolta. Auttaisiko työn tuunaaminen?

Työn tuunaaminen (job crafting) on työntekijän itsensä ideoimaa ja toteuttamaa, työn muovaamista omia vahvuuksia, arvoja ja motivaatiota vastaavaksi. Se on pieniä muutoksia, joita voi toteuttaa nykyisen työn sisällä.  Avainasemassa on tuunaajan tavoite kokea työssään entistä enemmän tyytyväisyyttä ja parempaa oloa.

Tutkittua tietoa

Työn tuunaamista tutkitaan tällä hetkellä paljon, myös Suomessa.

Meillä tehtävän tutkimuksen edelläkävijä on Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen. Hänen mukaansa tuunaaminen vaalii työn imua, suojelee työuupumukselta ja johtaa parempaan työssä suoriutumiseen.

Työtään tuunaavat kokevat työnsä mielekkäämmäksi, ovat luovempia ja jaksavat työelämässä pidempään. Lue lisää: www.ttl.fi

Jotakin uutta, jotakin vanhaa

Työn tuunaaminen on terminä ja tutkimuskohteena uusi, mutta työelämässä pitkään olleet muistavat, miten filosofi Esa Saarinen kiersi vuosituhannen vaihteessa maata luennoimassa mm. arkipäivän luovuudesta ja kukoistususkosta. Saarinen muistutti, että meillä jokaisella on mahdollisuus muokata työtämme mielekkäämmäksi ja vahvistaa käsitystämme oman työmme merkityksestä, tuntea ylpeyttä tekemästämme työstä.

Työn tuunaaminen on pieniä muutoksia, joita voi toteuttaa nykyisen työn sisällä. Se vaalii työniloa ja suojelee työuupumukselta.

Tuoreiden tutkimustulosten mukaan työntekijä, joka on motivoitunut ja nauttii omasta työstään, kestää paremmin vastoinkäymisiä, sopeutuu paremmin muutoksiin ja on myös tuottavampi työnantajalle. Esa Saarisen ja myös työn tuunaamisen ydinviesti on, että jokainen on oman työnsä paras asiantuntija.

Oikeanlaista johtamista

Työn tuunaaminen haastaa perinteisen ajattelutavan, jossa työn ja työympäristön kehittäminen on pelkästään työnantajan vastuulla. Johtamisen merkitystä työn tuunaaminen ei poista. Kuunteleva ja kannustava, palveleva esimies saa ihmiset innostumaan omasta työstään ja kehittämään sitä.

Yksi palvelevan johtamisen avainsanoista on vastuuttaminen. Tulosta syntyy, kun työntekijä tietää, mitä häneltä odotetaan, mutta samalla hänellä on vapaus päättää keinoista työn tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuunteleva ja kannustava, palveleva esimies saa ihmiset innostumaan omasta työstään ja kehittämään sitä.

Esimiehen suhtautuminen työntekijään työnsä parhaana asiantuntijana synnyttää energiaa, joka näkyy työn imuna ja tuloksellisuutena. Erityisen hyvin tämä pätee mielestäni ikääntyviin, työnsä hyvin hallitseviin konkareihin. Jos heiltä viedään työn merkityksellisyyden kokemus, eläköitymisvauhti kiihtyy.

Tuunaaminen on arkipäiväisiä asioita

Hyvä työssä suoriutuminen on paljon muutakin kuin sovittujen työtehtävien tekemistä. Kaiken kiireen ja kaaoksen keskellä kannattaa pysähtyä miettimään omaa työarkeaan. On tehtäviä, jotka on tehtävä tietyllä tavalla lainsäädännön tai muun ohjeistuksen perusteella. Mutta joka alalla voi tehdä pieniä muutoksia omiin toimintatapoihinsa.

Rutiinien rikkominen saattaa auttaa näkemään asioita uudesta näkökulmasta. Kysy itseltäsi:

  • Mihin käytän työssäoloaikani?
  • Kuinka voin tehdä toistuvat rutiinit itselleni sopivammalla tavalla?  Onko kaikki edes tarpeen?
  • Mikä tuottaa minulle eniten työniloa?
  • Saanko vaihtelua työhöni rytmittämällä tai tauottamalla työtäni uudella tavalla?  
  • Voinko kokeilla työssäni jotakin uutta, josta olen aina unelmoinut?
  • Miten voin hyödyntää omaa osaamistani vieläkin paremmin?
  • Miten voin parantaa työyhteisöni sisäisiä vuorovaikutussuhteita?

-Riitta