Ovatko kokoukset yksinpuhelua?

Työpaikkakokouksia on pidetty aina. Varmaan jo vuosia ennen kuin sinä tulit esimieheksi taloon, ja on niitä jo vuosia pidetty sinunkin vetämänäsi.

Alkuun ne jatkuivat omalla painollaan, niin kuin ennenkin. Mutta lähiesimiehenä tai tiiminvetäjänä työ olisi helpompaa, jos työyhteisön saisi mukaan keskustelemaan, ideoimaan ja ottamaan vastuuta.

Kokouksissa porukka istuu enimmäkseen hiljaa. Vaikka käytävillä ja chatissä jaksetaan vouhkata.

Hiljainen toive yhteistyöstä

Yhteistyö ja yhdessä tekeminen on hieno arvo. Ihanne, joka näkyy talouslehtien sivuilla kuvattujen startuppien erikoisissa toimistoissa. Voisiko sitä henkeä jotenkin puhaltaa tähänkin porukkaan?

Täällä on vuosi toisensa jälkeen puurrettu työssä itsekseen, välillä esimiehen ohjeita kysyen ja odottaen, mutta vähemmän työn merkityksestä keskustellen. Olisi hienoa esimiehenä saada aikaan sellainen työpaikka, jossa työntekijät kuuntelisivat asiakkaita ja toisiaan herkästi, ja jossa voisi tuoda mielipiteensä turvallisesti esiin. Sellaiseen työpaikkaan mahtuisi erilaisiakin näkökulmia sulassa sovussa ja siellä viihdyttäisiin ja voitaisiin hyvin. Se olisi työpaikka, jossa olisi kiva olla ja työ sujuisi.

Työpaikkakokoukset ovat yhteisiä hetkiä, joissa me-henki ja keskustelun taidot opitaan kerta kerralta paremmin.

Jos tapana on pitkään ollut tiedotusluontoinen kokous, jossa hiljaa oleminen palkitaan kokouksen nopeammalla päättymisellä, on esimiehellä todennäköisesti edessään koulutustehtävä.

Vaikka puhumattomuus ei väistyisi pelkällä kertakysymisellä, ei tilannetta kannata hylätä kuittaamalla se muutosvastarinnaksi. Voi sen sijaan alkaa tarkastella, millaisin pienin askelin työyhteisö voisi oppia keskustelevammaksi. Se, että kysyt mielipiteitä, on ehkä alku, mutta ei vielä riitä, jos ”seiniin kasvanut” toimintakulttuuri ohjeistaa muuta.

Kohti kulttuurin muutosta

Kerro ensin avoimesti, mitä olet tekemässä, mihin sillä pyrit ja miksi. Kerro kokouksessa millaisia hyötyjä keskustelevammat työpaikkakokoukset teille toisivat ja mitä odotat työntekijöiltä.

Kerro myös, että toimintakulttuurin muutoksen ei tarvitse tapahtua yhdessä yössä, vaan että tulette kokeilemaan kokouksissa erilaisia keinoja keskustelun lisäämiseksi, ja yhdessä sitten nähdään, mitkä niistä sopivat teille.

Sitten vain kokeilemaan. Listassa joitakin vinkkejä, joilla voi päästä alkuun.

  • Opi sietämään hiljaisuutta. Suhtaudu siihen arvostavasti, myötätuntoisesti, vähintään neutraalisti.
  • Kuuntele.
  • Hyödynnä kuvakortteja.
  • Aloita keskustelut pareittain tai pienissä porukoissa.
  • Tutustu fasilitointimenetelmiin, netistä löytyy paljon ohjeita.
  • Anna keskustelulle tila.
  • Kun ensimmäinen ehdotus/näkökulma/mielipide tulee, ota se vastaan ja jatkakaa keskustelua sen pohjalta.

Pienin askelin voit huomata, miten kiinnostus yhteisiin asioihin lisääntyy ja vaikuttamisen mahdollisuudet koetaan todellisiksi. Työpaikkakokoukset ovat yhteisiä hetkiä, joissa me-henki ja keskustelun taidot opitaan kerta kerralta paremmin.

Pienet konkreettiset askeleet alkavat itsestä

Jos tavoite tuntuu olevan kaukana, mieti mikä olisi pienin kuviteltavissa oleva asia keskustelevampien kokousten suuntaan. Aloita itsestäsi.

Huomaa seuraavassa kokouksessanne, miten osasit nauttia 5 sekunnin hiljaisuudesta. Huomaa iloiset katseet ja hymyt, hartioiden rentoutumisen ja arvosta niitä.

Pienten askelten seuratessa toisiaan voit samalla havaita, miten ajatus minusta ja niistä onkin muotoutunut ajatukseksi meistä.

-Henna