Yhteiskehittäminen avaa uusia näkökulmia

Kun asiakastyytyväisyyden tutkimisesta halutaan siirtyä seuraavalle tasolle, on aika verkottua tiiviimmin asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa ja ryhtyä kehittämään tuotetta tai palvelua yhdessä heidän kanssaan.

Covis Partnersin punainen lanka – yhteinen näkemys – on tärkeässä roolissa myös tuotteen tai palvelun yhteiskehittämisessä. Monelle tämä on uudenlaista tekemistä, jossa vastaan voi tulla useampiakin tuen tarpeita. Eri taustoista tulevien ihmisten työskentelyä on autettu esimerkiksi yhteisissä tilaisuuksissa niin, että erilaiset näkökulmat sekä tuottamisen että käyttämisen puolelta ovat saaneet tilaa.

Parhaimmillaan tällaisen tilaisuuden tuloksena on jotakin sellaista, idea tai toimintaehdotus, jota kukaan osapuoli ei ole ennalta osannut edes aavistaa. Silloin tiedetään, että yhteisessä kehittämisessä on onnistuttu. Yhteiskehittäminen haastaa osallistujia päästämään irti omasta tietämisestä sekä antautumaan keskusteluun ja todelliseen ajatustenvaihtoon.

Organisaation asiantuntijoiden kesken se haastaa myös muovaamaan omaa käsitystä ja uskomuksia asiantuntijuudesta ja hyvästä työstä, kun kaikkea ei tarvitsekaan (lue: saakaan) enää keksiä yksin itse. Tämän takia yhteiskehittämiseen tarvitaan kumppania, joka voi keskittyä prosessin etenemiseen, varsinaisten osallistujien keskittyessä tuotteen tai palvelun kehittämiseen.