Muutoksia tapahtuu meille koko ajan. On tavallista, ja kovin inhimillistä, että ajaudumme muutosten virran mukana. Joskus jonkin matkaa, joskus pidempään. Olemme oppineet jonkin ajattelu- ja työtavan, joka on hyväksi havaittu ja turvallinen, ja haluamme pysyä veneen kyydissä.

Milloin sumu on liian sakeaa?

Kokonainen työyhteisö voi huomaamattaan ajautua niin sankkaan sumuun, että oma sijainti ja suunta ei enää olekaan selvillä.

On tavallista, ja kovin inhimillistä, että ajaudumme muutosten virran mukana. Joskus jonkin matkaa, joskus pidempään.

Tiiviissä työyhteisössä oman kuplan vaikutus ja arjen tasainen, usein kiivas rullaaminen voi aiheuttaa sen, että sumua tai sen sakeutta ei edes huomaa. Siksi kannattaa välillä liikkua oman ryhmänsä ulkopuolella, ottaa harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä, käyttää oman yhteisön ulkopuolisia työnohjaajia, coacheja ja sparraajia.

Havahtuminen

Yhteistä näille huomaamattoman ajautumisen tilanteille on se, että aikanaan täysin toimiva strategia ei toimikaan enää. Silloin parhailla tiedoilla tehdyt, hyviksi havaitut valinnat ja toimintatavat osoittautuvatkin toimimattomiksi. Tai aikanaan vaativaan tilanteeseen sopinut työpuristus jäikin uudeksi normaaliksi ja ajan myötä siitä on syntynyt haitallinen ja uuvuttava toimintamalli.

Joissakin onnekkaissa tilanteissa havahtuminen voi olla kirkas oivallus, jolloin näkee selvästi oman toimintansa ja tarpeen muutokselle. Herää ymmärtämään, mikä on muuttunut ja miten siihen kannattaa reagoida.

Tavoite saattaa olla kirkaskin, ei vain tiedetä missä ollaan, tai millaisia pieniä askelmia tavoitteeseen pääsy edellyttäisi.

Valitettavan usein havahtumisen tarve ei tunnu niinkään heräämiseltä, vaan enemmän pään lyömiseltä peruskallioon. Sitä kyllä ymmärtää, edesmenneen presidentin sanoin, että ”Tarttis tehrä jotain.” Mutta ei ollenkaan tiedä mitä, tai tarkalleen edes mille.

Yhteinen näkemys

Miten hallita, tai edes havaita, alati muuttuvia lähtökohtia ja alati muuttuvia tavoitteita? Milloin virta viekin oikeaan suuntaan ja sen mukana on hyvä mennä ja säästää voimiaan? Milloin suuntaa pitää muuttaa?

Ja kun suuntaa sitten haluaa muuttaa, miten saada koko työyhteisö tai tiimi mukaan muutokseen? Tavoite saattaa olla kirkaskin, ei vain tiedetä missä ollaan, tai millaisia pieniä askelmia tavoitteeseen pääsy edellyttäisi. Homma toimii excelissä, mutta jostain syystä porukan tunteet, toimintatavat ja toimeen tarttuminen ei suju excelin sarakkeiden mukaan.

Näihin tilanteisiin työkalut ja keinot ovat moninaisia. Joskus viestintää, joskus jonkin vanhan taakan yhteistä purkamista. Tärkeintä on, että hommaa kuljetellaan eteenpäin keskustellen, vuorovaikutuksessa.

Sitä kautta löytyy yhteinen näkemys.

– Henna