Ota yhteyttä

Covis Partners Oy on suomalaisten yrittäjien muodostama työhyvinvoinnin, johtamisen ja hankekehittämisen asiantuntijaverkosto. Kaikki Covis Partners Oy:n asiantuntijat ovat myös yrityksen osakkaita ja partnereita.

Toimipisteemme:

PORI
Yrittäjätalo Kööri
Antinkatu 5
28100 Pori

TURKU
Kuntamaisema Oy:n tilat
Linnankatu 17 A 7
20100 Turku

Etätoimipisteet:

Salossa ja Seinäjoella

Lisätiedot ja tilaukset: asiakaspalvelu(at)covis.fi

Asiantuntijat palveluksessasi


Juha Haukijärvi

p. 044 970 8286
juha.haukijarvi@covis.fi

 • työryhmät ja tiimit
 • verkostoituminen
 • ratkaisukeskeinen valmennus
 • työhyvinvointi
 • vuorovaikutus

Juha on Coviksen partneri, joka auttaa tiimejä ja työryhmiä saavuttamaan tavoitteensa ja tuloksensa sekä  syventämään yhteistyötään.

Peruskoulutuksia Juhalla on kolmelta eri alalta. Hän on tietojenkäsittelyn tradenomi, terveydenhuollon lähihoitaja ja sähkövoimatekniikan asentaja. Juha on toiminut muun muassa terveydenhuollossa niin julkisella kuin yksityisellä puolella sekä tietotekniikka- ja tietoliikennetekniikan alalla. Kokemusta myös logistiikan tietohallinnosta ja opettamisesta.

Ohjaustavaltaan Juha on analyyttinen, tavoitteisiin suuntaava ja innostava.

Henna Laukka

p. 050 555 7899
henna.laukka@covis.fi

 • työyhteisöt ja esimiestyö
 • vuorovaikutus
 • osaamisen jakaminen
 • työhyvinvointi

Henna on Coviksen partneri ja toimitusjohtaja, joka auttaa asiakkaita kohtaamaan toisensa työn arjessa. 

Peruskoulutuksiltaan Henna on sairaanhoitaja amk sekä johtamisen ekonomi. Sairaanhoitajan ylemmät amk-opinnot ovat meneillään kuntoutuksen koulutusohjelmassa. Ennaltaehkäisevä näkökulma sekä toimintakyky ovatkin hänelle sydämen asioita.

Koko yrittäjäuransa ajan (vuodesta 2007) Henna on toiminut työyhteisöjen kehittämisprojektien, kouluttamisen ja ohjausprosessien parissa. Sotesektorin omakohtainen ymmärrys kuljettaa Hennaa usein sosiaali- ja terveysalan työyhteisöihin. Toimii Turusta käsin ja matkustaa mielellään.

Krista Laurila, Covis Partners Oy

Krista Laurila

p. 044 283 6904
krista.laurila@covis.fi

 • sisäinen ja ulkoinen viestintä
 • kriisiviestintä
 • digitalisaatio
 • muutosprosessit
 • valmennukset

Krista on Coviksen hallituksen puheenjohtaja, joka kehittää niin sisäistä kuin ulkoista viestintää yhdessä asiakkaiden kanssa.

Peruskoulutukseltaan tietojenkäsittelyn opettaja, joka on laajentanut osaamistaan viestintään, viestinnän johtamiseen ja sieltä johdon työnohjaukseen. Yli 20 vuoden työkokemus julkisella sektorilla ja useiden vuosien kokemus työskentelystä pk-yritysten kanssa.

Työskentelee pääasiassa asiakasprojekteissa, joissa viestintä halutaan tuoda toiminnan keskiöön. Ohjaustyössä ymmärtää mennyttä ja auttaa hakemaan ratkaisuja, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Toimipiste Seinäjoella.

Terhi Lavonen

p. 044 971 2094
terhi.lavonen@covis.fi

 • sote-alan kehittäminen
 • esimiescoaching
 • itseohjautuvat tiimit ja itsensä johtaminen
 • kriisityönohjaus, debriefing
 • työyhteisösovittelu

Terhi on suorapuheinen sote-alan konkari, jonka vahvinta osaamisaluetta ovat työskentelytapojen kehittäminen, tavoitteeseen pyrkivä työn virtaviivaistaminen, arjen ammattilaisten tsemppaaminen ja konkreettinen muutostyöskentely.

Neljännesvuosisata sote-maailmassa, muun muassa sijaishuollon vaativassa kentässä, on opettanut paljon. Moni näistä opeista pätee liki jokaisella työpaikalla, alaan katsomatta. Pomosta perusduunariin.

Terhillä on konttori Salossa, mieli maakunnissa ja molekyylit siellä missä niitä kulloinkin tarvitaan.

Riitta Saarinen

p. 044 712 7017
riitta.saarinen@covis.fi

 • työyhteisöjen kehittäminen
 • esimiestyön tukeminen
 • henkilöstön osaamisen ylläpitäminen
 • työuravalmennus

Kaupallisen koulutukseni ja pitkän HR-kokemukseni pohjalta olen sitä mieltä, että työyhteisön hyvinvointiin tarvitaan organisaatiokulttuuri, jossa arvostetaan ihmisiä ja heidän osaamistaan.

Olen mielelläni mukana projekteissa, joissa paneudutaan työhyvinvoinnin edistämiseen, työyhteisöjen uudistumiseen ja tulevaisuudessa tarvittavien taitojen kehittämiseen. Olemassa olevan osaamisen ja monipuolisten työssäoppimisratkaisujen hyödyntämisen näen tärkeänä pohjana uuden oppimiselle.

Mielenkiintoni on suuntautunut erityisesti työuran eri vaiheissa esiintyviin haasteisiin ja voimavaroihin. Erityisosaamistani on ikääntyvien työssä jaksamisen ja jatkamisen tukemiseen räätälöity seniorivalmennus.

Esko Salmi

p. 044 333 0639
esko.salmi@covis.fi

 • tarkoituksen ja merkityksen metsästys
 • siilojen purkaminen ja raja-aitojen ylittäminen
 • verkostotyöskentelyn kehittäminen
 • vuorovaikutuksen kehittäminen ja vahvistaminen
 • kriisityönohjaus, debriefing
 • työyhteisösovittelu

Esko on pohtija ja kokonaisuuksien hahmottelija, joka tätä kautta haastaa näkemyksiä ja raivaa tilaa muutoksille.  Hän nauttii mukanaolosta projekteissa, joissa kirkastetaan yhteisiä tavoitteita ja yhteistä näkemystä ja ymmärrystä, luodaan uusia toimintatapoja ja / tai suoraviivaistetaan vanhoja ja joissa rakennetaan aidosti luottamusta yli tiimi- ja organisaatiorajojen.  

Esko työskentelee paljon sosiaali- ja terveysalan, erityisesti lastensuojelun ja sijaishuollon sekä turvallisuusalan ammattilaisten kanssa, niin kunta- kuin valtionhallinnossa. Yrittäjäkokemusta on ehtinyt kertyä jo yli 10 vuotta. Lisäksi taustalta löytyy kokemusta yli 20 vuotta niin yrityssektorilla kuin myös opettajana ammattikorkeakoulussa. 

Esko on valmentajana rauhallinen pohdiskelija, joka antaa tilaa asiakkaan näkemyksille ja luo toivon näkökulmaa.  Toimipiste Porissa.

Sirkka Salonen-Nummi

p. 044 991 8955
sirkka.salonen-nummi@covis.fi

 • työyhteisöjen ja ryhmien kehittäminen
 • johdon ja esimiestyön kehittäminen
 • verkostoissa toimiminen ja verkostojohtaminen
 • kokeilut ja yhteiskehittäminen
 • työyhteisösovittelu SSF
 • yrittäjien yksilöllinen luotsaaminen

Mielenkiintoni kohteena ovat työyhteisövalmennus, esimiesten ja johdon valmennus, työyhteisösovittelu, moniammatillisten tiimien työn ohjaaminen sekä verkostotyöskentely.

Pitkä työura esimiehenä, valmentajana, luottamus- ja projektijohtajana antaa eväitä tarkastella työn tekemistä erilaisissa työyhteisöissä niin työntekijän kuin esimiehen näkökulmista.

Yrittäjyys on tullut tutuksi ensin sivutoimisena yrittäjänä ja viimeiset vuodet päätoimisena yksinyrittäjänä ja Covis-partnerina. Toimin myös yrittäjäluotsina edistäen yksin- ja pienyrittäjien liiketoimintaa ja työhyvinvointia.

Pekka Seppälä

p. 040 032 6327
pekka.seppala@covis.fi

 • prosessikonsultointi
 • systeemisyys
 • työyhteisöjen ja esimiestyön kehittäminen
 • kokeilut ja yhteiskehittäminen
 • yrittäjien yksilöllinen luotsaaminen

Olen toiminut kolme vuosikymmentä organisaatioiden ja henkilöstön kehittämisen alalla. Alan muutoksessa olen ollut mukana konsulttiyrityksen osakkaana, yrittäjänä ja viimeiset vuodet Covis-partnerina.

Kehittäjänä olen kulkenut henkilökohtaisen kehityskaaren kouluttajasta kulttuuri- ja kontekstilähtöiseksi prosessikonsultiksi. Kehittämistyötä olen saanut tehdä monipuolisesti teollisuudessa, palvelualoilla ja kuntasektorilla. Haluan työssäni ottaa vastuuta ihmisten ja prosessien potentiaalin löytämisestä ja kehittämisestä.

Tällä hetkellä toimin erityisesti yrittäjäluotsina edistäen yksin- ja pienyrittäjien menestymistä.