Epäjärjestyksestä etäjärjestykseen

Vuosi on kulunut koronapandemian alkamisesta. Se toi mukanaan työpaikkojen lähityön vaihtumisen etätyöksi. Me ihmiset aloimme totutella tekemään töitämme kotona, mökillä tai muussa vastaavassa paikassa.

Työ tuli siis osaksi vapaa-aikaamme ja vapaa-aika osaksi työtämme. Työntekemisen ajankohdat ovat muuttuivat joustavammiksi. Moni meistä onkin nyt omassa työssään havainnut, että etätyöt ja työympäristön vaihdos on tehostanut työn tekemistä.

”Työ tuli osaksi vapaa-aikaamme ja vapaa-aika osaksi työtämme.”

Työ- ja vapaa-ajan lomittuminen on aiheuttanut joiltain osin myös epäjärjestystä. Tällä tarkoitan, että tehdessämme etätyötä saatamme ottaa työt mukaan myös tauoille.

Struktuuria työpäivään

Työn tauottaminen on äärimmäisen tärkeää oman jaksamisen kannalta. Ilman taukoja työpäivä saattaa olla yhtä epäjärjestystä.

Epäjärjestyksestä etäjärjestykseen taas päästään, kun työnteko ja työstä pidetyt tauot vuorottelevat. Vuorottelu tuo struktuuria ja tehokkuutta työn tekemiseen: kun työtä tehdessä keskitymme siihen täysillä, niin vastaavasti tauoilla annamme mielemme levätä poissa työasioista. Keskitymme tauolla työn sijaan johonkin muuhun meitä itseämme kiinnostavaan aiheeseen.

Tauko virkistää

Tauon päätyttyä palaamme virkistäytyneenä takaisin työn ääreen. Juuri vireystilan palautuminen tai kohoaminen on tauon perimmäinen tarkoitus.

”Epäjärjestyksestä etäjärjestykseen päästään, kun työnteko ja työstä pidetyt tauot vuorottelevat.”

Työ saattaa ilman taukoja tuntua tehokkaammalta, mutta sitä se ei välttämättä ole. Siksi kannattaa jo työtä suunnitellessa miettiä myös miten tauottaa työnsä. On hyvä määrittää etätyöhön päivittäiset rutiinit, joihin kuuluvat paitsi itse työ, myös tauot ja muu toiminta. Nämä kannattaa merkitä kalenteriin. Se helpottaa esimerkiksi palaverien sopimista ja muidenkin työkokonaisuuksien suunnittelua.

Muista siis:

  • suunnittele työajat ja taukoajat,
  • luo itsellesi työpäivääsi helpottavia rutiineja ja
  • pidä mahdollisuuksien mukaan kiinni suunnittelemastasi aikataulusta.

-Juha