Voimaa senioriosaajien työssäjaksamiseen

Väestön ikääntyminen heijastuu myös työelämään. Asiakasyritykseni ison organisaation henkilöstöstä noin puolet on yli 50-vuotiaita, joilla nykynormien mukaan on edessään vielä noin vuosikymmen aktiivista työuraa. Ikääntyvän henkilöstön jaksaminen huolestuttaa kuitenkin sekä työnantajaa että työntekijöitä.

Työssä jaksamisen ja työurien jatkamisen tukemiseksi yrityksessä kokeiltiin yli 55-vuotiaille suunnattua vuorovaikutteista valmennusta. 16-tuntisen valmennuksen rungon muodostivat vertaiskeskustelut ja ryhmätyönä suoritetut tehtävät, jotka aktivoivat osallistujia arvioimaan itseään, rooliaan työyhteisössä ja käytännön työtään eri näkökulmista. Valmennuksen jälkeen kerättyjen kommenttien mukaan ryhmässä olleet kommentoivat valmennuksen antia seuraavasti:

  • Selkeytti omia ajatuksia
  • Antoi uskoa omiin mahdollisuuksiin ja jaksamiseen
  • Lisäsi itsetuntemusta ja vahvisti itsetuntoa
  • Antoi työkaluja muutoksiin sopeutumiseen
  • Opetti miettimään omaa työtä uudella tavalla
  • Omat arvot kirkastuivat tehtävien kautta
  • Ryhmän vertaistuesta rakentui iso voimavara
  • Auttoi oivaltamaan oman vastuun omasta hyvinvoinnista

Hyvien kokemusten ja innostuneen vastaanoton ansiosta valmennuksesta on tullut organisaatiossa pysyvä käytäntö. Valmennusryhmien toivomuksesta kaikki yli 50-vuotiaat työntekijät voivat osallistua valmennukseen työajalla.