Palvelumme

Kun tarvitsette työkaluja työuralla jaksamiseen ja jatkamiseen.

Sinulle esimies, joka kannat huolta henkilöstöresurssien riittävyydestä tai henkilöstön jaksamisesta työuralla. Kaipaat käytännön tukea haastavan tilanteen ratkaisemiseen.

Nopea tuki tilanteisiin, jotka vaikuttavat sinun ja työyhteisösi arkeen

Saat luotettavan keskustelukumppanin ja käytännön tukea keskeisten muutostarpeiden hahmottamiseen ja priorisointiin. Näin oma huolesi keventyy. Saat myös simppelin työkalun hyödynnettäväksi henkilöstötoimien suunnittelussa.  Ota yhteyttä – autamme eteenpäin!

    1. Laita tekstiviesti numeroon 044 971 2094
    2. Otamme yhteyttä puhelimitse 3 tunnin sisällä
    3. Palvelu on toteutettu 24h tilauksesta.

 

Sijoitus: 290 euroa + alv 24% (2-3 t)

tietoa ja arjen työkaluja työyhteisöille

Osaaminen, arvot ja asenteet, motivaatio, työyhteisö ja työolot sekä johtaminen luovat perustan mielekkääseen työarkeen. Kehittämällä eri osa-alueita jatkuvasti, turvataan työkyvyn säilyminen työn ja ihmisen muuttuessa.

Tarjoamme tietoa ja arjen työkaluja parempaan työelämään luennoimalla, valmentamalla sekä fasilitoimalla työpajoja eri puolilla Suomea. Toimimme myös työnohjaajina. Tapaamme asiakkaitamme livenä ja etänä – aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Lupauksemme sinulle: 100% asiakastyytyväisyystakuu

Mitä tarjoamme?

Onko yhteinen tavoite hukassa? Etkö tiedä, miten saisit avainhenkilöt osallistettua yhteiseen työhön? Fasilitoidussa työpajassa autamme kartoittamaan avainhenkilöiden näkemykset sekä osallistamme toimijat kehittämään yhdessä. 

Yhdessä suunniteltu työpaja toimii luontevana foorumina ajatusten vaihtoon, lisää yhteistä ymmärrystä ja vie keskustelua kohti yhteisiä tavoitteita. Fasilitaattorina ohjaamme keskustelua suunnitellusti eteenpäin sekä kirjaamme työskentelyn aikana esiin nousseet havainnot.

Työpajatyöskentelylle asetettu tavoite vaikuttaa työpajan sisältöön sekä menetelmiin, joita työpajan toteuttamiseen valitsemme.

Toteutamme työpajoja sekä livenä että etänä. Toimeksiantojemme laajuus vaihtelee yksittäisistä työpajoista useiden työpajojen prosesseihin.

Esimerkkejä toimeksiannoistamme: Yhtenäinen toimintamalli hyvinvointialueen  palveluiden valvontaan, Yhteiset tavoitteet tiimimme toiminnan kehittämiseksi.

Kun haluat tavoitteet kirkkaiksi ja kaikkien äänet kuuluviin, ota yhteyttä.

Yhteisöllisyys on mahdollista myös hajautetuissa tiimeissä!

Yhteisöllisyyden iloa kokevat etätyötiimit on tehty tahdosta, modernista etätekniikasta ja yhdessä tekemisestä. Mitä enemmän tiimi tahtoo, sitä enemmän se on valmis tekemään. Tällä luennolla teemme tiimillenne tahtomisen helpoksi.

Hajautettu työtiimi ja itsensä johtaminen –luento auttaa etänä työskentelevää tiimiänne ottamaan yhteisöllisyyden rakentamisen omiin käsiinsä. Luennolta tiiminne saa startin, ideoita ja työkaluoppaan, jonka avulla voitte jatkaa itsenäistä taivalta luennon jälkeen. Etäluentoon varattu 1,5 tuntia riittää mainiosti tähän tahtostarttiin.

Tämä luento on:
– 1,5 tunnin pituinen etäluento
– tarkoitettu etänä työskenteleville työtiimeille ja esimiesryhmille organisaation eri tasoilla
– hyvä kokonaisuus esimerkiksi koulutus- tai tyhy-päivien yhteyteen
– tilattavissa helposti, nopeasti ja selkeällä hinnalla.

Tilaa luento, ehdota muutamaa tiimillenne sopivaa päivää ja kellonaikaa ja ryhdytään sanoista tekoihin!

Eläkkeelle jääminen on yksi työntekijöiden elämän suurimmista muutoksista.
Aihe on ajankohtainen jo noin viisi vuotta ennen eläkeikää. Suunnitelle eläkkeelle -teeman kautta aihe nousee luontevasti keskusteluun, ja lähijohtajana voit yhdessä ikääntyvien työntekijöidesi kanssa hallitusti ja suunnitellen muovata työuran loppuvaihetta kaikille toimivaksi.

Suunnitellen eläkkeelle -teema antaa askelmerkkejä
– hiljaiseen tietoon ja osaamisen jakamiseen,
– työssä jaksamisen tukemiseen henkilökohtaiseen eläkeikään asti,
–  työuran loppuvaiheen suunnitteluun sekä
– eläköityvien henkilöiden hyvään eläkesiirtymään

Suunnitellen eläkkeelle -palvelut voidaan toteuttaa luentoina, räätälöitynä valmennuksena tai webinaareina. Palvelukokonaisuus soveltuu sekä ikääntyville työntekijöille että heidän esimiehilleen. Miten voisimme olla teille avuksi?

Toteutamme käytännönläheisen luennon tai valmennuksen teille ajankohtaisesta aiheesta. Lupauksemme sinulle: 100% asiakastyytyväisyystakuu.

Usein kysyttyjä aiheitamme:
– Hiljainen tieto – avaimia keskustelevan ja osaamisen jakamista tukevan yrityskulttuurin rakentamiseen,
– Henkilöstövoimavarojen johtaminen
– Eri ikäiset työyhteisössä -Miten eri työntekijäsukupolvien odotukset eroavat toisistaan?
– Toimivan työyhteisöviestinnän kulmakivet

Luennot ja valmennukset ovat kohdennettavissa esimiehille, tiimille tai koko työyhteisölle. Koulutamme sekä livenä että etänä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous tai kysy lisää!

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla.   Se on tavoitteellista työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä jäsentämistä.  Prosessi on aina luottamuksellinen.

Coaching auttaa fokusoimaan ajattelua, asettamaan tavoitteita ja suunnittelemaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Prosessi on aina luottamuksellinen.

Työnohjaus, johdon työnohjaus sekä työyhteisösovittelu ovat covisten ydinosaamista, jota toteutamme sekä yksilöille että ryhmille, useiden maakuntien alueella. Ohjaamme sekä livenä että etänä.

Ota yhteyttä ja tutustu työnohjaajiimme!

Hinta ja yhteystiedot

Palveluiden hinta vaihtelee palvelun ja prosessin laajuuden mukaan. Hinta sisältää kaikki palvelun suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuneet kulut. . 

Laita viestiä: asiakaspalvelu(at)covis.fi
Näin pääsemme mukavasti liikkeelle.