Työn kitka > tolkkua työhön

tolkku-ukko

Kaikkia asioita emme voi muuttaa itsellemme mieluisiksi. Omaan jaksamiseemme voimme kuitenkin vaikuttaa muuttamalla suhtautumistamme hankaliksi kokemiimme asioihin. Kitka koetaan usein epävarmuutena ja työn raskautena, joka pitkittyessään voi aiheuttaa uupumusta. Kitkan tunnistaminen ja sen aiheuttamien tunteiden käsittely auttavat ihmisiä selviytymään ja säilyttämään toimintakykynsä.

Oman näkemyksen laajentamiseen tarvitaan usein kumppania, joka ymmärtää kunkin henkilökohtaisen tilanteen ja haluaa yhdessä etsiä ratkaisuja tilanteen helpottamiseen. Covis Partners auttaa löytämään erilaisia näkökulmia ja vaihtoehtoisia vastauksia työelämän moninaisiin haasteisiin sekä yksilö- että organisaatiotasolla.

Työn merkityksellisyyden ja mielekkyyden palauttaminen tuo tolkkua työhön, mikä auttaa jaksamaan työelämässä pitempään ja tehostaa koko organisaation toimintaa.