Toiminnan kitka > yhteinen näkemys


Erilaiset kitkatilanteet kertovat organisaation uudistumisen tarpeesta. Kitkatilanteita voi syntyä sekä rakenteellisista että toiminnallisista syistä, kuten organisaatiossa tapahtuvat muutokset ja fuusiot tai ongelmat sisäisessä yhteistyössä. Kitkat eivät useinkaan ole erillisiä, vaan seurauksia toinen toisistaan.

Usein kitka koetaan luottamuspulana, jonka poistamiseksi tarvitaan avointa ja toimivaa vuorovaikutusta. Yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen lisää keskinäistä luottamusta, mikä parantaa samalla mahdollisuuksia organisaation oman toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen.

Yhteinen näkemys vahvistuu ammattilaisten ohjauksessa. Covis Partners auttaa ihmisiä selviytymään ja säilyttämään toimintakykynsä kitkatilanteissa sekä muuttamaan omia toiminta- ja ajattelumallejaan kitkan poistamiseksi. Kokemuksemme erilaisista muutostilanteista helpottaa siirtymistä vanhoista toimintamalleista uusiin sekä yrityksissä että julkishallinnon organisaatioissa kaikkien osapuolten näkemyksiä ja tarpeita kuunnellen ja kunnioittaen.