Yhteiskehittäminen avaa uusia näkökulmia

Kun asiakastyytyväisyyden tutkimisesta halutaan siirtyä seuraavalle tasolle, on aika verkottua tiiviimmin asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa ja ryhtyä kehittämään tuotetta tai palvelua yhdessä heidän kanssaan.

Covis Partnersin punainen lanka – yhteinen näkemys – on tärkeässä roolissa myös tuotteen tai palvelun yhteiskehittämisessä. Monelle tämä on uudenlaista tekemistä, jossa vastaan voi tulla useampiakin tuen tarpeita. Eri taustoista tulevien ihmisten työskentelyä on autettu esimerkiksi yhteisissä tilaisuuksissa niin, että erilaiset näkökulmat sekä tuottamisen että käyttämisen puolelta ovat saaneet tilaa. Lue lisää…


Esimies puun ja kuoren välissä

Keskijohdon esimies painii alhaalta, ylhäältä, edestä, takaa ja kaikilta sivuilta tulevien odotusten, toivomusten, haasteiden ja vaatimusten keskellä. Ratkaisuja ja toimintaa odotetaan poikkeuksetta ”mieluummin tänään tai viimeistään huomenna”.

Taitoa ja tahtoakin vastata niin työnantajalle kuin alaisille olisi. Kuorman kasvaessa voimavarat tolkulliseen esimiestyöhön ovat kuitenkin hupenemassa. Viikonlopun lehtiartikkeli herättää ajatuksen hakeutumisesta työnohjaukseen. Löytyisikö siitä apu työn ja ajan hallintaan? Lue lisää…


Verkostoituminen rakentuu luottamukselle

tarinoita2Verkostoituminen on arkea tämän päivän työelämässä ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti kohti tulevaisuutta mentäessä. Verkostoituminen kiinnostaa, mutta toimivien verkostojen rakentaminen ja johtaminen sekä verkostotoiminnan kehittäminen herättävät kysymyksiä.

Covis Partners on edelläkävijä verkostoitumisen kehittäjänä. Lue lisää…


Voimaa senioriosaajien työssäjaksamiseen

Väestön ikääntyminen heijastuu myös työelämään. Asiakasyritykseni ison organisaation henkilöstöstä noin puolet on yli 50-vuotiaita, joilla nykynormien mukaan on edessään vielä noin vuosikymmen aktiivista työuraa. Ikääntyvän henkilöstön jaksaminen huolestuttaa kuitenkin sekä työnantajaa että työntekijöitä.

Lue lisää…


Työnohjauksesta kiistojen sovitteluun

Toisinaan ohjauksen työotteet voivat vaihdella konsultoinnista valmennukseen ja työnohjauksesta työyhteisösovitteluun. Joskus vaihdos voi tapahtua ”lennosta”, jolloin alkuperäiset ohjaussuunnitelmat vaihdetaan paremmin asiakkaan tilanteeseen soveltuvaan menetelmään.

Esimerkiksi saattaa tapahtua, että suunniteltu työnohjaus vaihtuu työyhteisösovitteluun. Ryhmän tilanne onkin kriisiytynyt tapaamisten välillä ja konflikti vaikuttaa koko työyhteisöön. Sitten edetään sovittelun periaatteiden ja työtapojen mukaan. Aluksi osapuolet kertovat oman näkemyksensä tilanteesta ja muut läsnäolijat kommentoivat sanomisten todenperäisyyttä. Käydyssä keskustelussa koetetaan erottaa” puurot ja vellit” eli mikä on totta ja mikä kuviteltua. Lopulta usein päästään yhteisymmärrykseen siitä, miten jatkossa toimitaan ja miten asioita otetaan esille.