Murros tilitoimistotyössä

Tilitoimistotyö on hitaassa murroksessa, jossa kahden erilaisen työtavan on elettävä rinnakkain. Mikä on tämä murros, ja millaisia asioita se vaatii tilitoimistojen työyhteisöiltä? Löydätkö itsesi esityksen jaottelusta tilitoimiston asiakkaana? Covis Partners järjesti keskustelutilaisuuden tilitoimistoyrittäjien kanssa. Ajatuksia on vedetty yhteen oheiseen esitykseen.


Vuorovaikutteisuudella kohti yhteistä näkemystä

Organisaatiossa oli tapahtunut isoja muutoksia niin ylimmässä johdossa kuin keskijohdossakin ja suorittavan tason toiminta oli muutettu tiimimäiseksi. Suorittavan tason työntekijät ovat tottuneet kantamaan itsenäisesti vastuun omasta alueestaan ja he ovat omien työtehtäviensä asiantuntijoita. Organisaatiolla oli lisäksi uudenlaisia taloudellisia haasteita ja kustannuksia karsittiin myös toimintoja karsimalla ja väkeä vähentämällä. Työntekijät olivat hämmentyneitä ja vihaisiakin: ”Tämä on ennenkuulumatonta. Kuinka näin voidaan tehdä?” Lue lisää…


Yhteiskehittäminen avaa uusia näkökulmia

Kun asiakastyytyväisyyden tutkimisesta halutaan siirtyä seuraavalle tasolle, on aika verkottua tiiviimmin asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa ja ryhtyä kehittämään tuotetta tai palvelua yhdessä heidän kanssaan.

Covis Partnersin punainen lanka – yhteinen näkemys – on tärkeässä roolissa myös tuotteen tai palvelun yhteiskehittämisessä. Monelle tämä on uudenlaista tekemistä, jossa vastaan voi tulla useampiakin tuen tarpeita. Eri taustoista tulevien ihmisten työskentelyä on autettu esimerkiksi yhteisissä tilaisuuksissa niin, että erilaiset näkökulmat sekä tuottamisen että käyttämisen puolelta ovat saaneet tilaa. Lue lisää…


Esimies puun ja kuoren välissä

Keskijohdon esimies painii alhaalta, ylhäältä, edestä, takaa ja kaikilta sivuilta tulevien odotusten, toivomusten, haasteiden ja vaatimusten keskellä. Ratkaisuja ja toimintaa odotetaan poikkeuksetta ”mieluummin tänään tai viimeistään huomenna”.

Taitoa ja tahtoakin vastata niin työnantajalle kuin alaisille olisi. Kuorman kasvaessa voimavarat tolkulliseen esimiestyöhön ovat kuitenkin hupenemassa. Viikonlopun lehtiartikkeli herättää ajatuksen hakeutumisesta työnohjaukseen. Löytyisikö siitä apu työn ja ajan hallintaan? Lue lisää…


Verkostoituminen rakentuu luottamukselle

tarinoita2Verkostoituminen on arkea tämän päivän työelämässä ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti kohti tulevaisuutta mentäessä. Verkostoituminen kiinnostaa, mutta toimivien verkostojen rakentaminen ja johtaminen sekä verkostotoiminnan kehittäminen herättävät kysymyksiä.

Covis Partners on edelläkävijä verkostoitumisen kehittäjänä. Lue lisää…